Category Archives: Առաջադրանք

Երկու խնդիր

Ա. Տրված թվաբանական վարժությունները հյուսիսամերիկյան հնդկացիների լեզուներից մեկով են (պամե լեզվով)։ Վերջին արտահայտությունը գրեք թվանշաններով։ Հայտնի է, որ գործածված թվականներից ոչ մեկը 30-ից մեծ չէ։

Հրատարակված՝ Առաջադրանք-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Ուսումնական ձմեռ

Արձակուրդային ուսումնական նախագծեր

Հրատարակված՝ Առաջադրանք, Uncategorized-ում | Մեկնաբանություններ (6)

9+1

Լեզվաբանական աշխատանքով հետաքրքրվող սովորողին և ոչ միայն նրան։

Հրատարակված՝ Առաջադրանք-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Լեզվաբանական խնդիր

Տրված են էստոներեն արտահայտություններ և դրանց թարգմանությունները: Էստոներեն թարգմանի´ր 2-րդ  խմբի արտահայտությունները և հիմնավորի´ր թարգմանությունդ (Լեզվաբանական խնդիրներ (ռուս.), Մոսկվա, 1993թ.):

Հրատարակված՝ Առաջադրանք-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Քերականություն ընտրած սովորողներին

Ա. Հնագիտական պեղումների ժամանակ հինավուրց քաղաքի ավերակներում ժամանակակիցներին անծանոթ լեզվով և անծանոթ գրությամբ յոթ տեքստ են գտել։

Հրատարակված՝ Առաջադրանք-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Հայոց լեզու ընտրողին

Լեզվաբանական աշխատանք. Խառը տրված են ինդոնեզերեն արտահայտություններ և դրանց հայերեն թարգմանությունները (Լեզվաբանական խնդիրներ (ռուս.), Մոսկվա, 1993թ.):

Հրատարակված՝ Առաջադրանք-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Լեզվաբանական խնդիր

Լրացրեք բաց թողնված բառաձևերը և բացատրեք որոշումը: Գնահատեք առաջադրանքը:

Հրատարակված՝ Առաջադրանք-ում | Թողնել մեկնաբանություն