Monthly Archives: Դեկտեմբերի 2012

Լեզվաբանական խնդիր

Տրված են էստոներեն արտահայտություններ և դրանց թարգմանությունները: Էստոներեն թարգմանի´ր 2-րդ  խմբի արտահայտությունները և հիմնավորի´ր թարգմանությունդ (Լեզվաբանական խնդիրներ (ռուս.), Մոսկվա, 1993թ.):

Հրատարակված՝ Առաջադրանք-ում | Թողնել մեկնաբանություն